Giới thiệu Sơn epoxy chống thấm

Sơn epoxy chống thấm
Sơn chống thấm Rainbow gốc nước 424 Đa Màu
2,059,200
Sơn chống thấm Rainbow gốc nước 424 Đa Màu là sơn phủ  chống thấm có nguồn gốc từ nhựa polyol, ...
Sơn chống thấm chịu biến động thời tiết 781V Màu #6 36
3,494,920
Sơn chống thấm chịu biến động thời tiết 781V Màu #6 36 sơn phủ chống thấm có nguồn gốc từ nhựa ...
Vật liệu chống thấm PU 1 thành phần 789 Sơn Rainbow Màu Xám
1,251,250
Vật liệu chống thấm PU 1 thành phần 789 Sơn Rainbow Màu Xám là sơn phủ  chống thấm có nguồn gốc ...
Sơn chống thấm cao cấp Rainbow
là sơn phủ  chống thấm có nguồn gốc từ nhựa polyol, chất đông cứng Polyisocyanate kết hợp với ...
Sơn chống thấm cao cấp Rainbow 777 Màu Xám
1,001,000
Sơn chống thấm cao cấp Rainbow 777 Màu Xám là sơn phủ  chống thấm có nguồn gốc từ nhựa polyol, ...
Sơn lót chống thấm 1 thành phần Raibow 785
1,287,000
Sơn lót chống thấm 1 thành phần Raibow 785 là sơn phủ  chống thấm có nguồn gốc từ nhựa polyol, ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0365.036.099
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn