Sơn epoxy giàu kẽm
Interbond 201 Surf Grey
3,600,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Interbond 201 Signal Green L549
3,180,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Interbond 201 Red Oxide
3,060,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Interbond 201 Màu Storm Grey Xám Sáng
3,060,000
Interbond 201 tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Là loại sơn lót hoặc phủ cho boong tàu, thiết bị trên ...
Sơn Interseal 670HS Green or Blue and Aluminium
4,111,000
Sơn Interseal 670HS tại Đà Nẵng, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là 1 loại sơn sơn 2 thành phần gốc epoxy hàm ...
Sơn Interseal 670HS Grey or White and Pasterls
3,990,000
Sơn Interseal 670HS tại Đà Nẵng, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là 1 loại sơn sơn 2 thành phần gốc epoxy hàm ...
Sơn Interseal 670HS Red L274 or Blacks
3,780,000
Sơn Interseal 670HS tại Đà Nẵng, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là 1 loại sơn sơn 2 thành phần gốc epoxy hàm ...
Sơn lót Epoxy 2 thành phần International Intergard 475HS F684 Surt Grey Only
3,000,000
Sơn intergard 475hs international hệ sơn epoxy có màng sơn dày bảo vệ sơn chống rỉ trong các môi ...
Sơn lót Epoxy 2 thành phần International Intergard 475HS Series Other Colors
3,690,000
Sơn intergard 475hs international hệ sơn epoxy có màng sơn dày bảo vệ sơn chống rỉ trong các môi ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D260 int Orange sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red
6,240,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C287 Signal Red sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow
5,130,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B134 Yellow sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C935 Carribean Blue
4,110,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 C935 Carribean Blue sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D053 Stone
5,040,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D053 Stone sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B125 Sand
5,040,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 B125 Sand sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D979 Blue
4,560,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 D979 Blue sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 F684 Suft Grey
3,990,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 F684 Suft Grey sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 K724 Storm Grey
4,410,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 K724 Storm Grey sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L549 Signal Green
3,720,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L549 Signal Green sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ...
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L274 Red
3,720,000
Sơn epoxy hai thành phần Intergard 740 L274 Red sử dụng trong nhiều môi trường như các thiết bị ngoài khơi, ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0365.036.099
  0832109109
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn