Sơn tàu biển
Hempels Antifouling Olympic 72950 sơn chống hà hempel
1,000
Hempel's Antifouling Olympic + 72950 có thể được sử dụng cho tàu đóng mới và bảo trì cho thân tàu ...
Hempels Antifouling Olympic 72900 sơn chống hà hempel
1,000
Hempel's Antifouling Olympic + 72950 có thể được sử dụng cho tàu đóng mới và bảo trì cho thân tàu ...
Hempaxane Light 55030 sơn men polysiloxan hempel
1,000
Là một lớp phủ hoàn thiện trang trí và bảo vệ bóng loáng không có isocyanate cho các cấu trúc trong môi ...
Hempatop Repel 800 sơn phủ polyurethane hempel
1,000
Hempatop Repel 800 được thiết kế để sử dụng làm lớp phủ trên cùng trong hệ thống hai lớp sơn với ...
Hempathane HS 55610 sơn phủ polyurethane Hempel
1,000
Hempathane HS 55610 được khuyên dùng làm sơn hoàn thiện có hàm rắn cao, tuân thủ VOC để bảo vệ thép ...
Hempasil Nexus X-tens 27500 sơn hempel
1,000
Hempasil Nexus X-tend 27500 là một loại lớp phủ liên kết cho lớp phủ trên cùng Hempaguard®/Hempasil được ...
Sơn Hempasil X3 hempel
1,000
Hempasil X3+ có thể được sử dụng cho các tàu có tốc độ phục vụ trên 8 hải lý. Sản phẩm cũng lý ...
Hempaline Defend 560 sơn lót hempel
1,000
Được pha chế đặc biệt để chịu được sự tiếp xúc với khí ẩm và hóa chất có trong hệ thống ...
Hempaguard X5 sơn Hempel
1,000
Hempaguard X5 sơn Hempel. Tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai...Hotline: ...
Hempaguard X7 sơn chống hà Hempel
1,000
Hempaguard X7 sơn chống hà Hempel. Tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng ...
Hempaguard X8 89940 sơn chống hà Hempel
1,000
Hempaguard X8 89940 sơn chống hà hempel. Tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, ...
Hempadur 15570 sơn epoxy hempel
1,000
Loạt sản phẩm bao gồm Hempadur 15570, với khả năng lưu hóa thành một lớp sơn phủ chống ăn mòn cao và ...
Hempadur Avantguard 750 sơn lót chống gỉ Hempel
1,000
Hempadur Avantguard 750 là dòng sơn lót chống ăn mòn cải tiến mới, giúp làm giảm tác động của sự ...
Hempadur Avantguard 550 sơn lót chống gỉ Hempel
1,000
Hempadur Avantguard 550  là dòng sơn lót chống ăn mòn cải tiến mới, giúp làm giảm tác động ...
Hempadur Avantguard 770 sơn lót chống gỉ Hempel
1,000
Hempadur Avantguard  là dòng sơn lót chống ăn mòn cải tiến mới, giúp làm giảm tác động của sự ...
Hempel's Antifouling Globic 7000 Sơn Chống Hà Hempel
1,000
Hempel's antifouling globic 7000 sơn chống hà hempel. tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, ...
Hempel's Antifouling Globic 6000 Sơn Chống Hà Hempel
1,000
Hempel's antifouling globic 6000 sơn chống hà hempel. tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, ...
Hempel's Antifouling Globic 8000 Sơn Chống Hà Hempel
1,000
Hempel's antifouling globic 8000 sơn chống hà hempel. tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, ...
Hempel's Antifouling Globic 9000 78950 Sơn Chống Hà Hempel
1,000
Hempel's antifouling globic 9000 78950 sơn chống hà hempel. tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình ...
Hempel's Antifouling Globic 9500M Sơn Chống Hà Hempel
1,000
Hempel's antifouling globic 9500M sơn chống hà hempel. tại: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0365.036.099
  0832109109
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn