Sơn biến tính Alkyd

Sơn Alkyd biến tính Hải Âu được sản xuất trên cơ sở nhựa Alkyd và Alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia. Sơn Alkyd biến tính Hải Âu được sử dụng với mục đích trang trí và bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước trong điều kiện môi trường trung bình.

Ưu điểm sơn Alkyd biến tính Hải Âu:

    + Sơn Alkyd biến tính Hải Âu dễ thi công, có thể phun, lăn hoặc quét.

    + Sơn Alkyd biến tính Hải Âu tính làm ướt, khả năng dàn phẳng cao.

    + Bám dính tốt lên bề mặt sắt thép.

    + Sơn Alkyd biến tính Hải Âu có độ bóng cao

    + Sơn một thành phần gốc alkyd biến tính

Giới hạn sơn Alkyd biến tính Hải Âu:

    + Chịu hóa chất kém đặc biệt là kiềm.

    + Chịu nước giới hạn.

    + Chịu dung môi kém.

    + Không được phủ hệ sơn khác có dung môi mạnh lên.

Sản phẩm tiêu biểu sơn Alkyd biến tính Hải Âu:

    + Sơn Alkyd biến tính Hải Âu AS 503, AU 352, AU 450, AU 790 …

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0365.036.099
  0832109109
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn